Les primeres plaquetes (Gravetià-Solutrià inferior)

Vitrina 14.2
En les etapes inicials -Gravetià i Solutrià-, entre fa 28.000 i 20.000 anys- la pintura té un paper destacat, si bé el gravat és la tècnica dominant. Destaquen el traç simple, el doble i el múltiple amb resultats visuals molt diferents en la representació dels animals i signes. En els signes s'observen formes geomètriques senzilles, com cercles, rectangles, bandes de línies paral·leles i puntuacions, mentre que en els animals, les espècies més representades són els cèrvids, èquids, cabres i bovins. Excepcionalment es documenten algunes escenes, com la de l'alletament d'un cervatell, especialment importants per la seva antiguitat.
Back to top